Tiến độ dự án ngày 22–12–2016

643 Lượt xem

Tính đến ngày 22 – 12 – 2016, dự án xây dựng đến tầng 5. Với tiến độ thi công thần tốc như hiện nay, dự án cam kết triển khai và bàn giao căn hộ theo đúng tiến độ